Sdělovací a ovládací elektrotechnika : Učební text pro prům. školy elektrotechn. čtyrleté.

Květ, Bohuslav; Trůneček, Jiří
2., přeprac. vyd. SNTL, 1959. 213, [2] s.
Edice: Řada elektrotechnické literatury