Scriptorum Rerum Bohemicarum : Staři letopisowé čessti od roku 1378 do 1527, čili pokračowáni w kronikách Přibika Pulkawy a Benesse z Hořowic, z rukopisů starých wydané. Tomus III, Annales patrio sermone scripti, vulgo Pulkavae et Benessii Horowic chronicorum continuatores anonymi.

Pulkava z Radenína, Přibík; Beneš z Hořovic; Palacký, František
Péčí a nákladem král. české Společnosti Nauk, 1829. [18], [2], 524, [16] s.