Screening kolorektálního karcinomu : [příručka pro všeobecné praktické lékaře].

Seifert, Bohumil
Maxdorf, . 112 s.
Edice: Jessenius