Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata.

Rosůlek, Přemysl; Bultitude, Karen
1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 184 s.