Schwarzenberská ročenka 1935.

Markus, Antonín; ed. Markus, Antonín
Svaz českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenberku, . 286, [II] s.