Schůzka na Karlowu Týně : obraz ze žiwota Jana Žižky z Trocnowa.

Sabina, Karel
Fr. Ed. Sandtner, 1844. 449 s., [6] l. obr. příl