Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodní, zejména: fysiku, astronomii, chemii, mineralogii, geologii, botaniku, fysiologii a zoologii : dle šestnáctého vydání ve dvou dílech.

Jahn, Jiljí Vratislav
Vydání druhé, značně rozmnožené a opravené. I.L. Kober, 1869. xv, 460 s.