Schoedlerova Kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné, zejména: fysiku, astronomii, chemii, mineralogii, geologii, botaniku, fysiologii a zoologii : Věnována všem přítelům přírodozpytu, zvláště však študujícím na školách gymnasiálních.

Schödler, Friedrich Karl Ludwig; Starý, Karel
2., značně rozmn. a opr. vyd. I.L. Kober, 1870. xxviii, 566 s.