Schodiště z písku : povídky fantaskní a groteskní.

Bešťáková, Eva
1. vyd. Kovář Luděk - Gumruch DTP, 2000. 150 s.