Schematismus všeho učitelstva a nár. školství v zemi Moravskoslezské.

Trylč, Vilém
Vydavatelský odbor ÚSJU, 1938. 226 s.