Schematismus veškerého českého učitelstva i učitelstva státních škol národních v Čechách : Dle stavu 1. října 1936.

Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1937. XXXIV-276 s.