Schematismus veškerého českého učitelstva i učitelstva státních škol menšinových v Čechách : dle stavu 15.9. 1931.

Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931. 251 s.