Schematismus učitelstva národních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : Podle stavu 1. ledna 1947. I. díl, Měšťanské školy.

Svaz zaměstnanců školství a osvěty, 1947. L-446 s.