Scénické umění výtvarné.

Jednota umělců výtvarných, . 56 s., [45] s. obr. příl