Scamna super Misam 2 : sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU.

ed. Stočes, Jiří; ed. Mušková, Eva
Vyd. 1. Západočeská univerzita, 2010. 151 s., [4] s. barev. obr. příl