Scamna super Misam 1 : sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU.

ed. Stočes, Jiří
Vyd. 1. Západočeská univerzita, 2008. 185 s.