Sborový zpěv a řízení sboru.

Fedor, Viliam; Vrchotová-Pátová, Jarmila
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 76 s., 8 s. příl
Edice: Učební texty vysokých škol