Sborové recitace : [Teorie a prakse sborového přednesu s ukázkami nácviku].

Kurš, Antonín; Disman, Miloslav
Dědictví Komenského, 1932. 131 - [IV] s.
Edice: Spisy Dědictví Komenského ; Č. 315