Sborové písně : písně lidové v tříhlasé úpravě pro školu.

Cmíral, Adolf
4. přehl. vyd. Státní nakladatelství, 1948. 40 s.