Sborová recitace.

Urban, Jan
Druhé vydání doplnil Štěpán Urban. Dělnické nakladatelství, 1946. 61-[III] s.