Sborník závodu Kompresory oborového podniku ČKD Praha.

[nákl. vl.], 1971. 145 s.