Sborník Západočeského muzea v Plzni. V, Historie.

Frýda, František
Západočeské muzeum, 1990. 107 s.