Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda. [Sv.] 72.

Západočes. muzeum, 1989. 34 s.