Sborník zahradnicko-vinařských aktualit.

Moravín, spolek Mor. vinařů při Regionálním muzeu - pobočka ČSVTS, 1983. 96 s.