Sborník z ornitologické konference.

Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 70 s.