Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech 6.-8. října 1998 v Regionálním muzeu v Kopřivnici.

Technické muzeum, 1999. 169 s.