Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech 28.-30. září 1999 v Seči u Chrudimě.

ed. Urbánková, Naděžda; ed. Fojtíková, Pavla
Technické muzeum, . 151 s.