Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech 2.-4. října 2001 v Českých Budějovicích.

Technické muzeum v Brně pro oborovou komisi konzervátorů-restaurátorů a preparátorů AMG, 2001. 143 s.