Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka : [26.11.2002 : pořádá Katedra estetiky FF UK, Praha a Společnost pro estetiku].

Vyd. 1. Univerzita Karlova, Katedra estetiky, 2003. 108 s.