Sborník vzpomínek a prací vydaný ku poctě univ. prof. dra Františka Drtiny.

ed. Klíma, Jiří Václav
Dědictví Komenského, 1921. 226 s.