Sborník vystoupení na semináři Vysoké školy politické ÚV KSČ ke 100.výročí narození Jiřího Dimitrova.

Kobr, Jaroslav
Vys.škola polit.ÚV KSČ, Katedra dějin mezinárod.děl.a komunist.hnutí, 1982. 139 s.