Sborník Vysokej školy ekonomickej 1961 : K 15. výročiu VŠE.

Slov. pedagog. nakl, 1961. 436 s.