Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Plymery - chemie, vlastnosti a zpracování : Sbornik Pražskogo chimiko-technologičeskogo instituta. Polimery - chimija, svojstva i pererabotka = Scientific Papers of the Prague Institute of Chemical Technology.Polymers - Chemistry, Properties and Processing. Polymery - chemie, sv. 18, vlastnosti a zpracování.

1. vyd. SPN, 1988. 361 s.