Sborník vlastivědných prací z Podblanicka.

Krajský národní výbor, 1957. 172 s.