Sborník vítězných prací 5. ročníku novinářské soutěže Julia Fučíka 1957.

Novinářský stud. ústav, 1958. 192 s.