Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2/2007.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 1 CD-ROM