Sborník vědeckých prací k sedmdesátinám akademika Theodora Ježdíka : 1889-1959.

1. vyd. 1960.