Sborník vědecký musea království Českého : odbor historický, filologický a filosofický. II.

Nákladem musea království českého, 1870. 128 s.
Edice: Spisů musejních č. 104