Sborník Ústředního ústavu geologického : Sbornik central'nogo geologičeskogo komiteta ČSR : serija paleontologičeskaja = Sborník du service géologique de Tchécoslovaquie : série paléontologique. Sv. 21, Oddíl paleontologický.

ed. Svoboda, Josef
1. vyd. ČSAV, 1955. 662 s., [40] s. obr. tb