Sborník teologických statí. Sv. 1, Přednášky 11. teologického kursu CMBF 1980.

ed. Čejka, Gustav
Ústřední církevní nakladatelství, . 134 s.
Edice: Teologické studie