Sborník Technického muzea v Brně. 1. [sv. R.] 1972.

[nákl. vl.], 1975. 146, [1] s.