Sborník svato-methodějský : Přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885 sepsané od rozličných spisovatelů.

Nákladem "Dědictví ss. Cyrilla a Methoda", . iv, 393 s.