Sborník studijních textů pro sociální kurátory.

ed. Gojová, Alice
Vyd. 1. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 559 s.