Sborník Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí a Okresního muzea A. V. Šembery se sídlem ve Vysokém Mýtě. 4.

Státní okresní archív, 1993. 38 s.