Sborník statí věnovaných k šedesátinám člena korespondenta Josefa Linharta.

ed. Gratzinger, Petr; ed. Rosová, Marie; ed. Vohník, Stanislav
Psychologický ústav ČSAV, 1977. 191 s.
Edice: Bulletin Psychologického ústavu ČSAV v Praze ; č. 15, 1977