Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové, CSc.

ed. Rous, Jan
Uměleckoprůmyslové muzeum, 1980. 234 s.
Edice: Acta UPM. Zv. 15, Řada C. Commentationes ; Čís. 2