Sborník statí k ideově politické orientaci v dobrovolné ochraně přírody : Zborník statí k ideovo-politickej orientácii v dobrovoľnej ochrane prírody.

ÚV Čes. svazu ochránců přírody, 1984. 42 s.