Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách. 1932-1942, Výskum Záhoria.

G.A. Bežo, 1942. 431 s.
Edice: Knižnica Spolku záhorských akademikov, Malacky ; Sv. 2