Sborník Společnosti přátel starožitností. 4, PhDr. et JUDr. Dobroslavu Líbalovi k významnému životnímu jubileu.

Společnost přátel starožitností, 1996. 215 s.