Sborník Společnosti přátel starožitností. 3, Miroslavu Richterovi k životnímu jubileu.

Společnost přátel starožitností, 1992. 170 s., [1] l. obr. příl